ดวงดีขึ้นมากๆค่ะ

ดวงดีขึ้นมากๆค่ะ
ขอนแก่น
July 11, 2018
    

ตั้งแต่บูชาเซตไหลน้ำพี้ ค้าขายดีขึ้นมากๆค่ะ รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูก น่าจะเป็นเพราะได้ตัดกรรมด้วยค่ะ