ถูกหวยแล้วค่ะ

ถูกหวยแล้วค่ะ
เชียงใหม่
December 2, 2018
    

ถูกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ บูชาไม่ถึงอาทิตย์เลย น่าจะเป็นเพราะขอท่านและได้เปิดดวงด้วย